Sau khi tải app về, bạn cần bổ sung đầy đủ chính xác thông tin của bản thân. Đầu tiên bạn vào mục lục ở phần dọc (biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên trái trên cùng). Bấm vào avatar:

  • Chỉnh sửa ảnh trên hồ sơ của bạn ( để dễ nhận biết các hồ sơ khác)
  • Nhập đầy đủ họ tên hiện tại bạn đang sử dụng trên giấy khai sinh
  • Ngày sinh là ngày trên chứng minh nhân dân
  • Số nhà điền đầy đủ số nhà bạn đang ở hoặc thuê (gồm cả số ngách, ngõ nếu có)
  • Biển số xe bao gồm cả tất cả chữ cái và con số xe mà bạn đang sử dụng

Nếu bạn muốn xem các con số cho người khác, hãy vào mục Tài khoản và nhập các số liệu tương tự.