Numerology- Năng lượng số thuộc Công ty Cổ Phẩn Khởi Nghiệp Việt (Vstartup) cam kết cung cấp đến người dùng những kiến thức, thông tin về các sản phẩm một cách chính xác nhất, đã được các nhà khoa học, triết học ở nhiều nước thế giới nghiên cứu và chứng minh.
Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của người dùng. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây:

Thu thập thông tin

Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và các hình thức khác một cách cách thức minh bạch và hợp pháp.
Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, ngày sinh, thông tin liên hệ, các thông tin cá nhân khác.

Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của Công ty ở khu vực đó và buộc phải tuân theo pháp luật tại các khu vực được cung cấp. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công ty với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.


Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi đó.


Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.


Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.


Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo vệ

Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.


Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty đã xây dựng các lớp bảo vệ để hạn chế tối đa việc thông tin cá nhân của khách hàng bị rò rỉ.
Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của mỗi khách hàng.